Vážený návštěvníku, Váš prohlížeč nepodporuje nové technologie. Proto se stránky nemusí zobrazit správně a některé části nebudou funkční. Pro správnou funkčnost stránek doporučujeme nainstalovat novější prohlížeč.
0 default

Daniel Szórád v Evropském parlamentu: Zdravé lesy dají šanci obnovitelné energii

5.12.2016 13:30 

Generální ředitel Lesů ČR Daniel Szórád vystoupil 1. prosince v Evropském parlamentu v Bruselu. Na konferenci hovořil o klimatických změnách a udržitelnosti lesní biomasy v podmínkách České republiky.

Konference se konala den poté, co Evropská komise předložila v rámci energetického balíčku „Čistá energie“ návrh nových kritérií udržitelnosti pro lesní biomasu. Hlavním cílem Unie je navýšit do roku 2030 podíl obnovitelných zdrojů na 27% a snížit tak celkovou závislost na fosilních palivech. Lesní hospodářství může v tomto tématu sehrát klíčovou roli. „Udržitelnost lesní biomasy musíme posuzovat v širším rámci udržitelného hospodaření v lesích. Poskytnutí biomasy pro bioenergii je jedním z mnoha ekosystémových služeb, které lesy zajišťují. Vysoký standard hospodaření dokládají i dobrovolné certifikační systémy,“ uvedl Daniel Szórád. Ve středoevropských i skandinávských lesích praktikují jejich správci, a tedy i Lesy ČR, taková opatření, která podporují kvalitní a zdravé porosty. Ty budou odolné vůči klimatickým změnám i neočekávaným extrémním kalamitám. Konkrétně lesní biomasa jako obnovitelný zdroj má velkou budoucnost, a to především ve srovnání s ostatními fosilními zdroji energie. Lesy a dřevo totiž vážou významné množství uhlíku a podstatně snižují jeho emise. „Tento efekt můžeme podpořit a následně využít, pokud budeme i nadále hospodařit v lesích jako dosud. Zdravé lesy dají šanci obnovitelné energii,“ pokračoval generální ředitel českých státních lesů Daniel Szórád. Neznamená to ale konzervaci lesů, tedy pouhou ochranu porostů, ale aktivní hospodaření v nich, tedy obnovu i výchovu lesa s ohledem na aktuální klimatické změny. Na tom se shodli i další zástupci státních lesů sdružení v tak zvaném EUSTAFORU (Evropská asociace státních lesů). Konferenci uspořádal předseda meziparlamentní skupiny Evropského parlamentu pro „Změnu klimatu, biodiverzitu a trvale udržitelný rozvoj, český europoslanec Pavel Poc, a švédská poslankyně Evropského parlamentu Jytte Guteland.

V Hradci Králové 5. prosince 2016

Mgr. Eva Jouklová
Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: 725 257 900
E-mail: jouklova@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,2 miliony hektarů lesního majetku, tedy šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR. Pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků, tedy přibližně o třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR.
  • Lesy ČR jsou držiteli osvědčení v systému PEFC, a to na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.

Úvod Média Tiskové zprávy a informace

Najdete nás na:

RSS Tiskové zprávyeČasopis Lesu zdarFacebook LČR, s.p.

Kontakty:

Lesy České republiky, s. p
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
Tel.: +420 956 999 111
Fax: +420 495 262 391
e-mail: lesycr@lesycr.cz

Vytisknout stránky

Copyright © 2012 Lesy České republiky, s. p.