Vážený návštěvníku, Váš prohlížeč nepodporuje nové technologie. Proto se stránky nemusí zobrazit správně a některé části nebudou funkční. Pro správnou funkčnost stránek doporučujeme nainstalovat novější prohlížeč.
0 default

O společnosti Lesy České republiky, s. p.


Vedení státního podniku Lesy České republiky:

Generální ředitel Ing. Daniel Szórád, Ph.D.
Výrobně technický ředitel Ing. Václav Lidický
Správní ředitel Ing. Igor Kalix, MBA
Obchodní ředitel Ing. Radovan Srba
Ekonomický ředitel Ing. Karel Buchta, Ph.D.

Dozorčí rada státního podniku Lesy České republiky:

  • Ing. Jaromír Vašíček, CSc., předseda
  • JUDr. Jiří Jirsa, Ph.D., MEPP
  • Mgr. Patrik Mlynář
  • PhDr. Jan Závěšický
  • Ing. Tomáš Vrba
  • Petr Moravec
  • Ing. Miloš Pochobradský
  • Ing. Jaromír Kříha
  • Ing. Miroslav Jankovský

Lesy České republiky, státní podnik (LČR) byly založeny dne 1.1.1992 Ministerstvem zemědělství České republiky. Hlavní náplní činnosti podniku je obhospodařování více než 1,3 mil. ha lesního majetku ve vlastnictví státu (téměř 86 % rozlohy všech státních lesů) a péče o více než 38 tisíc km určených vodních toků a bystřin (výrazný nárůst km spravovaných vodních toků oproti předešlým letem je od 1. 1. 2011 způsoben převodem správcovství od Zemědělské vodohospodářské správy v rámci její transformace). Roční těžby se pohybují průměrně kolem 7 mil.m3 dřeva, což představuje zhruba 72% běžného přírůstu.

Podnik sídlí v Hradci Králové a jeho organizační struktura má tři stupně. První stupeň tvoří ředitelství, druhý 12 regionálních pracovišť - krajských ředitelství (KŘ), čtyři lesní závody (LZ), jeden semenářský závod (SZ) a sedm správ toků (ST). Třetí stupeň organizační struktury se skládá ze 72 lesních správ (LS).

Základem lesnické strategie podniku je trvale udržitelné hospodaření v lesích založené na maximálním využívání tvořivých sil přírody, které zajistí nepřetržité a vyvážené plnění produkčních funkcí svěřených lesů. Cílem podniku je vytváření stabilních, kvalitních, druhově, prostorově a věkově skupinovitě smíšených lesů... dále (na kompletní profil firmy)

Úvod O nás

Najdete nás na:

RSS Tiskové zprávyeČasopis Lesu zdarFacebook LČR, s.p.

Kontakty:

Lesy České republiky, s. p
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
Tel.: +420 956 999 111
Fax: +420 495 262 391
e-mail: lesycr@lesycr.cz

Vytisknout stránky

Copyright © 2012 Lesy České republiky, s. p.