Vážený návštěvníku, Váš prohlížeč nepodporuje nové technologie. Proto se stránky nemusí zobrazit správně a některé části nebudou funkční. Pro správnou funkčnost stránek doporučujeme nainstalovat novější prohlížeč.
0 default

Státní podnik Lesy ČR koupí Vaše lesy

11.11.2016 

Pro všechny vlastníky lesa, kterým záleží na stavu porostů, jež zdědili, získali v restitucích nebo o které se třeba jen nemohou starat, je určena nabídka Lesů ČR. Podnik má zájem o nákup lesních pozemků. Nabídněte je.

V roce 2013 spravovaly Lesy České republiky celkem 1,3 miliony hektarů státních lesů. V posledních čtyřech letech vydaly v rámci církevních restitucí 122 tisíc hektarů. Podnik chce tedy oslovit všechny majitele lesů v zemi, odkoupit od nich vhodné porosty a postupně tak opět navýšit výměru státních lesů. Cílem tohoto dlouhodobého procesu je sjednocení a zlepšení stavu lesů v zemi, zachování jejich půdoochranných, vodohospodářských a rekreačních funkcí a zvýšení ekologické stability krajiny. Ideální lesy, které chce podnik odkoupit, mají výměru přesahující tři souvislé hektary nebo přímo navazují na státní lesy. Zájem je také o mladší porosty, a to v případě, kdy takové pozemky splní arondační kritéria. Jejich odkoupením se významně sjednotí majetkové držby, ucelí se hranice a scelí státní lesní pozemky.

Lesy ČR jsou garantem efektivního a vůči životnímu prostředí šetrného hospodaření v lesích bez snahy o krátkodobou návratnost vložených investic. Hospodaří tak, aby zajistily do budoucna zdravé lesní porosty s fungujícím ekosystémem.

Vlastníci lesních pozemků se mohou se svou nabídkou obrátit na místní lesní správy, nebo mohou rovnou využít e-mail: lesycr@lesycr.cz

Úvod O nás Obchodní informace

Najdete nás na:

RSS Tiskové zprávyeČasopis Lesu zdarFacebook LČR, s.p.

Kontakty:

Lesy České republiky, s. p
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
Tel.: +420 956 999 111
Fax: +420 495 262 391
e-mail: lesycr@lesycr.cz

Vytisknout stránky

Copyright © 2012 Lesy České republiky, s. p.