Vážený návštěvníku, Váš prohlížeč nepodporuje nové technologie. Proto se stránky nemusí zobrazit správně a některé části nebudou funkční. Pro správnou funkčnost stránek doporučujeme nainstalovat novější prohlížeč.
0 default

SHROMAŽĎOVÁNÍ POŽADAVKŮ, VÝBĚR VHODNÝCH PROJEKTŮ A ROZHODNUTÍ O VYŘÍZENÍ ŽÁDOSTI

Žádosti o poskytnutí daru doručené do konce kalendářního čtvrtletí, budou hodnoceny po ukončení tohoto období, celkem tedy čtyřikrát ročně.

Kritéria hodnocení:

  1. Cílová skupina – jaký je soulad projektu s požadavky, uvedenými v bodě 1.1.
  2. Podporovaná oblast – zda patří do jedné či více podporovaných oblastí, jaký je soulad projektu s požadavky, uvedenými v bodě 1.2.
  3. Žadatel – jaká je kvalita zpracování projektu a jeho předkladatele podle požadavku, uvedeném v bodě 1.3.

V případě, že bylo rozhodnuto o podpoře projektu (ať již v plné výši či částečně), následuje uzavření darovací smlouvy, v opačném případě bude zasláno žadateli zamítnutí žádosti, důvod se neuvádí. Vzhledem k časové náročnosti všech administrativních kroků může být termín doručení rozhodnutí až 90 dnů po ukončení čtvrtletí, ve kterém byla žádost doručena.

Zpět

Úvod O nás Poskytování darů Shromažďování požadavků, výběr vhodných projektů

Najdete nás na:

RSS Tiskové zprávyeČasopis Lesu zdarFacebook LČR, s.p.

Kontakty:

Lesy České republiky, s. p
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
Tel.: +420 956 999 111
Fax: +420 495 262 391
e-mail: lesycr@lesycr.cz

Vytisknout stránky

Copyright © 2012 Lesy České republiky, s. p.