Vážený návštěvníku, Váš prohlížeč nepodporuje nové technologie. Proto se stránky nemusí zobrazit správně a některé části nebudou funkční. Pro správnou funkčnost stránek doporučujeme nainstalovat novější prohlížeč.
0 default

Etický kodex

Lesy České republiky s. p. se tímto etickým kodexem hlásí k definovaným zásadám, které tvoří základní rámec pro podnikatelské a společenské jednání, chování, vystupování a zároveň pro formování firemní kultury v podniku.

LČR se ve všech oblastech svých aktivit řídí příslušnými zákony, nařízeními, interními předpisy, místními standardy a etickými zásadami.

Etický kodex je dokumentem podniku pro formování firemní kultury zaměstnavatele. Je tvořen souhrnem základních etických norem, jejichž respektování zaměstnavatel požaduje od svých zaměstnanců, ale i dalších dotčených osob.

Cílem etického kodexu je zkvalitnit interní i externí vztahy a komunikaci a dosáhnout toho, aby vystupování zaměstnanců, ale i dalších dotčených osob, bylo plně profesionální.

Jednání zaměstnanců a dalších dotčených osob je vždy a za všech okolností legální, etické, transparentní a v souladu se zákony České republiky a hodnotami LČR. Všechny postupy a činnosti vycházejí z nejlepších praktik řízení a provozní dokonalosti s důrazem na péči řádného hospodáře, bezpečnost a ochranu životního prostředí.

Etický kodex navazuje na platné zákony České republiky a vnitřní předpisy LČR a definuje základní pravidla chování zaměstnanců a dalších dotčených osob.

Etický kodex je nedílnou součástí CCP, kterým se rozumí komplexní systém interních firemních opatření a postupů pro prevenci, detekci a reakci na případná trestněprávní či neetická jednání, který je strategickou součástí firemní kultury LČR.

Úvod O nás O společnosti

Najdete nás na:

RSS Tiskové zprávyeČasopis Lesu zdarFacebook LČR, s.p.

Kontakty:

Lesy České republiky, s. p
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
Tel.: +420 956 999 111
Fax: +420 495 262 391
e-mail: lesycr@lesycr.cz

Vytisknout stránky

Copyright © 2012 Lesy České republiky, s. p.