Vážený návštěvníku, Váš prohlížeč nepodporuje nové technologie. Proto se stránky nemusí zobrazit správně a některé části nebudou funkční. Pro správnou funkčnost stránek doporučujeme nainstalovat novější prohlížeč.
0 default

Vedení státního podniku Lesy České republiky


Generální ředitel
Ing. Daniel Szórád, Ph.D.
Telefon: 956 999 255
Mobil: 724 072 242
E-mail: Szorad@lesycr.cz
Daniel Szórád je absolventem Lesnické fakulty VŠZ v Brně a držitelem doktorátu z ekonomie. V průběhu své pracovní kariéry působil 7 let jako referent Odboru obchodu a rozpočtu státního podniku LČR. V roce 2001 uspěl ve výběrovém řízení a po dobu následujících 7 let pracoval ve vedení soukromého lesnicko-dřevařského holdingu CE WOOD, a.s. Od září 2009 byl zaměstnán u společnosti IKEA Industry, kde úspěšně řídil projekt na výstavbu pily v Polsku. Dne 14. dubna 2014 byl jmenován generálním ředitelem státního podniku Lesy České republiky.Výrobně technický ředitel
Ing. Václav Lidický
Telefon: 956 999 232
Mobil: 724 523 223
E-mail: Lidicky@lesycr.cz
Václav Lidický v roce 1990 absolvoval Lesnickou fakultu VŠZ Brno. Svůj profesní život zahájil na lesním závodě Planá u Mariánských Lázní na polesí Branka. V září 1992 nastoupil k nově vzniklému podniku Lesy ČR jako revírník lesní správy Planá. Následně prošel různými pracovními pozicemi, od roku 2001 do roku 2014 působil jako lesní správce na lesní správě Přimda. V červnu 2014 byl jmenován výrobně technickým ředitelem podniku Lesy České republiky.Správní ředitel
Ing. Igor Kalix, MBA
Telefon: 956 999 283
Mobil: 725 257 444
E-mail: Kalix@lesycr.cz
Igor Kalix po absolvování Elektrotechnické a stavební fakulty Vojenské akademie Brno v roce 1991 řídil laboratoř technické analýzy rádioprůzkumného vojska. V roce 1993 nastoupil jako programátor v Nemocnici Kyjov, kde působil jako vedoucí oddělení informací a informačních technologií a od roku 2005 jako ředitel. V roce 2009 úspěšně dokončil Executive MBA Programme na Podnikatelské fakultě VUT Brno, Brno Business School a univerzitě Nottingham Trent University. Od roku 2011 nastoupil u firmy K-net Technical International Group, kde pracoval jako vedoucí oddělení realizace a od roku 2012 řídil výrobní divizi. V podniku Lesy České republiky působil od května 2014 coby vedoucí odboru informačních a komunikačních technologií a v červnu byl jmenován správním ředitelem.Obchodní ředitel
Ing. Radovan Srba
Telefon: 956 999 243
Mobil: 725 257 555
E-mail: Srba@lesycr.cz
Radovan Srba vystudoval Lesnickou fakultu VŠZ v Brně. Pracovní dráhu začal jako lesník a revírník na lesní správě Loučná nad Desnou, kde působil čtyři roky. Od roku 1994 pracoval u společnosti Foresta, později CEWOOD jako ekonom lesní výroby, následně jako vedoucí plánování lesní výroby. Od roku 2010 byl zaměstnán u společnosti Foresta SG, kde odpovídal za projekt Prodej dříví na pni. Jako obchodní ředitel podniku Lesy České republiky působí od června 2014.Ekonomický ředitel
Ing. Karel Buchta, Ph.D.
Telefon: 956 999 222
Mobil: 725 257 666
E-mail: Buchta@lesycr.cz
Karel Buchta je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze s doktorátem z podnikové ekonomiky a strategického řízení. Pracovní kariéru začínal v roce 1998 ve společnosti Accenture na restrukturalizačních projektech a řízení změn větších firem. Poté působil v různých manažerských pozicích s odpovědností za plánování, personalistiku, interní komunikaci, řízení kvality či projektový a procesní management. Od roku 2009 se věnoval poradenství a interim řízení revitalizačních projektů menších a středních firem. Na pozici ekonomického ředitele podniku Lesy České republiky nastoupil v červnu 2014.

Úvod O nás O společnosti

Najdete nás na:

RSS Tiskové zprávyeČasopis Lesu zdarFacebook LČR, s.p.

Kontakty:

Lesy České republiky, s. p
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
Tel.: +420 956 999 111
Fax: +420 495 262 391
e-mail: lesycr@lesycr.cz

Vytisknout stránky

Copyright © 2012 Lesy České republiky, s. p.