Vážený návštěvníku, Váš prohlížeč nepodporuje nové technologie. Proto se stránky nemusí zobrazit správně a některé části nebudou funkční. Pro správnou funkčnost stránek doporučujeme nainstalovat novější prohlížeč.
0 default

Obecné zásady (platné pro dary i reklamní spolupráci)

Podnik si stanovil priority v oblasti cílových skupin, podporovaných oblastí a žadatelů.

1.1. Cílové skupiny

Budou hodnocena zejména tato kritéria:

  1. početnost cílové skupiny (co největší počet občanů, kteří budou mít z projektu prospěch)
  2. zacílení na sociálně, zdravotně a jinak handicapované občany (zda projekt zlepší významným způsobem kvalitu života lidí sociálně či zdravotně handicapovaných nebo obdobným způsobem ohrožených)

1.2. Podporované oblasti podpory

jsou především:

  1. Osvěta a propagace hlavních činností poskytovatele zaměřená na širokou laickou veřejnost, včetně dětí a mládeže.
  2. Školství, zejména oborové, úhrada učebních pomůcek, učebnic, vybavení technikou, podpora handicapovaných žáků a studentů, studium jazyků, příspěvek na výměnné pobyty a podobně. Příspěvek na volnočasové aktivity spojené s pobytem v přírodě a zdravým životním stylem.
  3. Podpora spotřeby dřeva a propagace dřeva jako obnovitelné suroviny při dodržování pravidel dlouhodobě udržitelného hospodaření v lese.
  4. Činnosti zlepšující životní prostředí utváření krajiny, ochrana přírody a osvětové programy s tímto zaměřením, podpora chovu chladnokrevných koní
  5. Podpora masového sportu, zejména mládežnického, se zaměřením na sporty provozované v lese, k lesu a krajině šetrné, turistika, cyklistika, běžecké lyžování a podobně.
  6. Významné společenské a kulturní události (významné kulturní projekty, u darů vždy doporučené Ministerstvem kultury)
  7. Podpora zdravotně a jinak handicapovaných občanů, zejména projektů s pozitivními dopady do zdraví a kvality jejich života.
  8. Podpora protipožárních aktivit, (např. dobrovolných hasičů, monitorovacích služeb)

1.3. Žadatelé o dar či reklamní spolupráci

Každá žádost o podporu bude posouzena také z pohledu kvality zpracování projektu, jeho připravenosti a reálnosti, efektivnosti využití vložených peněz, referencí žadatele a případně pozitivní zkušenosti z minulosti. Při posuzování žádostí o dar či reklamní sponzoring budou lépe hodnoceni žadatelé, kteří doloží důvěryhodným způsobem, že pracují efektivně, s nízkými vlastními provozními náklady.

1.4

Je nepřípustné žádat o dar nebo reklamní spolupráci na jeden účel více organizačních jednotek LČR současně a je možné žádat pouze jedenkrát ročně.

Úvod O nás Reklamní spolupráce Obecné zásady

Najdete nás na:

RSS Tiskové zprávyeČasopis Lesu zdarFacebook LČR, s.p.

Kontakty:

Lesy České republiky, s. p
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
Tel.: +420 956 999 111
Fax: +420 495 262 391
e-mail: lesycr@lesycr.cz

Vytisknout stránky

Copyright © 2012 Lesy České republiky, s. p.