Vážený návštěvníku, Váš prohlížeč nepodporuje nové technologie. Proto se stránky nemusí zobrazit správně a některé části nebudou funkční. Pro správnou funkčnost stránek doporučujeme nainstalovat novější prohlížeč.
0 default

Reklamní spolupráce

 • Žádost a její doručení

Žádost o reklamní spolupráci musí být doručena vždy písemně a musí obsahovat zejména:

 • Identifikaci žadatele
 • Název projektu
 • Popis projektu
 • Požadovanou částku
 • Časový plán
 • Nabídnuté reklamní plnění
 • Pokud možno též důvěryhodné doložení, že subjekt pracuje efektivně, s nízkými vlastními provozními náklady a smysluplně využije prostředky
 • Shromažďování požadavků, výběr vhodných projektů a rozhodnutí o vyřízení žádosti

Žádosti doručené do konce kalendářního čtvrtletí budou hodnoceny komisí a následně vedením organizační jednotky po ukončení tohoto období, celkem tedy čtyřikrát ročně.

Žádosti lze podávat na Ředitelství LČR, u malých regionálních projektů (ve výši do 10 tis. na akci) na příslušné krajské ředitelství, lesní správu nebo lesní závod, které uzavírají smlouvy v rámci svého limitu. Pokud bude tento vyčerpán, nemusí proběhnout všechny čtyři kola.

Proces shromažďování, hodnocení, uzavírání a kontroly je shodný pro všechny organizační jednotky.

Kritéria hodnocení:

 1. Cílová skupina – jaký je soulad projektu s požadavky, uvedenými v bodě 1.1.
 2. Podporovaná oblast – zda patří do jedné či více podporovaných oblastí, jaký je soulad projektu s požadavky, uvedenými v bodě 1.2. . a adekvátnost nabídnutého reklamního plnění
 3. Žadatel – jaká je kvalita zpracování projektu a jeho předkladatele podle požadavku, uvedeném v bodě 1.3.

V případě, že bylo rozhodnuto o podpoře projektu (ať již v plné výši či částečně), následuje uzavření reklamní smlouvy, v opačném případě bude zasláno žadateli zamítnutí žádosti, důvod se neuvádí.

 • Reklamní smlouva

Reklamní smlouva přesně specifikuje reklamní plnění a jeho hodnotu. Je uzavřena vždy písemně a může se jednat o časově náročnější proces.

 • Kontrola a plnění reklamní smlouvy

Po ukončení reklamního plnění bude poskytovatelem vyhotoven předávací protokol. V případě, že bude plnění řádně doloženo, bude tento potvrzen příslušným pracovníkem LČR.

Úvod O nás Reklamní spolupráce Reklamní spolupráce

Najdete nás na:

RSS Tiskové zprávyeČasopis Lesu zdarFacebook LČR, s.p.

Kontakty:

Lesy České republiky, s. p
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
Tel.: +420 956 999 111
Fax: +420 495 262 391
e-mail: lesycr@lesycr.cz

Vytisknout stránky

Copyright © 2012 Lesy České republiky, s. p.