Vážený návštěvníku, Váš prohlížeč nepodporuje nové technologie. Proto se stránky nemusí zobrazit správně a některé části nebudou funkční. Pro správnou funkčnost stránek doporučujeme nainstalovat novější prohlížeč.
0 default

Oddělení Archiv LČR

Oddělení Archiv LČR vzniklo v roce 1993 k zabezpečení oblasti spisové služby a k uchování dokumentů vzniklých z činnosti státního podniku Lesy České republiky, popřípadě z činnosti jeho právních předchůdců.


Náplň činnosti Archivu LČR:
  • zabezpečuje oblast spisové služby dle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů, souvisejících vyhlášek a Spisového a skartačního řádu
  • metodicky a kontrolně řídí zaměstnance pověřené vedením spisové služby na jednotlivých organizačních jednotkách a útvarech LČR
  • zabezpečuje ukládání, evidenci a ochranu dokumentů trvalé hodnoty (archiválií)
  • zajišťuje agendu psaní lesnických pamětních knih
  • pro potřeby zaměstnanců LČR spravuje Technickou knihovnu LČR
  • zajišťuje provoz podatelny a výpravny Ředitelství LČRPracovníci archivu:

Hrbková Jitka, Mgr., vedoucí Archivu LČR
Krafková Gabriela, Bc, referent-archivář
Šlesinger Ivo, referent-archivář
Šnajdr Jan, Bc., referent administrace eSSL a DMS
Uhlíř Jiří, referent-archivář

Úvod Odborné rady Archiv Lesů ČR

Najdete nás na:

RSS Tiskové zprávyeČasopis Lesu zdarFacebook LČR, s.p.

Kontakty:

Lesy České republiky, s. p
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
Tel.: +420 956 999 111
Fax: +420 495 262 391
e-mail: lesycr@lesycr.cz

Vytisknout stránky

Copyright © 2012 Lesy České republiky, s. p.