Vážený návštěvníku, Váš prohlížeč nepodporuje nové technologie. Proto se stránky nemusí zobrazit správně a některé části nebudou funkční. Pro správnou funkčnost stránek doporučujeme nainstalovat novější prohlížeč.
0 default

Spolupráce LČR na výzkumných projektech

U výzkumných projektů, které budou řešit resortní problematiku lesního hospodářství, je možné prostřednictvím GS žádat o spolufinancování výzkumných projektů hrazených z jiných zdrojů (grantových agentur, apod.). Podpora LČR může být směřována na praktické uplatnění a využití výsledků výzkumného projektu, a případně na částečné či úplné pokrytí požadovaného spolufinancování. 

O spolupráci a případnou finanční podporu, ze strany LČR na řešení výzkumného projektu, se lze ucházet formou předložení výzkumného projektu (projektového záměru) na adresu GS ve dvou termínech s uzávěrkou k poslednímu pracovnímu dni měsíce února a měsíce srpna. Na souhlas se spolufinancováním není právní nárok. Podmínkou spolufinancování je přidělení grantu příslušnou grantovou agenturou - poskytovatelem podpory.

V dokumentech ke stažení je uveden Vzor smlouvy o spolupráci na řešení výzkumného projektu (příloha č. 4 Statutu GS) a formulář pro předkládání nabídek, jehož uplatnění je doporučeno.

Postup upravuje Statut Grantové služby LČR v článku CH. Spolufinancování výzkumných projektů z dalších zdrojů, který je uveden na stránce Informace.  

Dokumenty ke stažení:

Přehled podpořených projektů LČR:

Program KUS - "projekty se zahájením v roce 2015"
PP2  QJ1520297  Záchrana a reprodukce cenné populace topolu šedého (LČR - finanční podpora 994 tis. Kč)
PP2  QJ1520299  Uplatnění douglasky tisolisté v lesním hospodářství ČR  (LČR - další účastník)

Program KUS - "projekty se zahájením v roce 2016"
PP2  QJ1620110  Zabezpečení kvalitních genových zdrojů s ohledem na požadavky společnosti a změnu klimatu (LČR - další účastník)

EHP
CZ02-OV-1-039-2015  Komplexní plánovací, monitorovací, informační a vzdělávací nástroje pro adaptaci území na dopady klimatické změny s hlavním zřetelem na zemědělské a lesnické hospodaření v krajině (LČR - finanční podpora 1 000 tis. Kč)

Úvod Odborné rady Grantová služba

Najdete nás na:

RSS Tiskové zprávyeČasopis Lesu zdarFacebook LČR, s.p.

Kontakty:

Lesy České republiky, s. p
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
Tel.: +420 956 999 111
Fax: +420 495 262 391
e-mail: lesycr@lesycr.cz

Vytisknout stránky

Copyright © 2012 Lesy České republiky, s. p.