Vážený návštěvníku, Váš prohlížeč nepodporuje nové technologie. Proto se stránky nemusí zobrazit správně a některé části nebudou funkční. Pro správnou funkčnost stránek doporučujeme nainstalovat novější prohlížeč.
0 default

Informace o finanční podpoře z Evropské unie

Informace o finanční podpoře z Evropské unie v programovém období 2014-2020

Přehled čerpání finančních prostředků z EU se zobrazí po kliknutí na příslušné logo OP.


Informace o finanční podpoře z Evropské unie v programovém období 2007-2013


Přehled čerpání finančních prostředků z EU se zobrazí po kliknutí na příslušné logo OP.

Fondy Evropské unie zahrnují širokou škálu nástrojů jak finanční tak technické pomoci. Slouží především k podpoře hospodářského růstu členských zemí, zlepšování vzdělanosti jejich obyvatel a snižování sociálních nerovností. Mimo strukturální fondy a Fond soudržnosti má EU k dispozici i další fondy a programy, které je možné v České republice využít.

Na těchto stránkách je k dispozici informační materiál o současném stavu dokumentů a programů podpory EU, kde jsou možnými žadateli o finanční podporu z prostředků EU vlastníci, nájemci nebo správci lesa, případně správci toků (dále jen „žadatelé”). Vlastní předmět finanční podpory se týká lesního a vodního hospodářství nebo ostatních užitečných funkcí lesa.

Stručně jsou popsána jednotlivá období a programy, ve kterých se výše uvedení žadatelé mohli postupně zapojovat do politiky hospodářské a sociální soudržnosti Evropské unie a využívat finanční podpory EU pro financování projektů převážně lesnického charakteru. Rok 2013 byl posledním rokem programového období 2007-2013. Na toto období navazuje nové programové období 2014-2020.

Programové období 2014-2020

Přípravy na programové období 2014-2020 probíhaly v ČR již od roku 2010 v gesci Ministerstva pro místní rozvoj.

Základní stavební kámen a strategický rámec OP 2014-2020 na národní úrovni je dán dokumentem Dohoda o partnerství a programovými dokumenty ČR pro období 2014-2020, v němž je vymezení programů a další postup pro efektivní čerpání České republiky z fondů Společného strategického rámce.

Záměrem Evropské unie je, aby zmíněné fondy maximálním možným způsobem přispěly k naplňování strategie EU 2020 – Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění. Pro lepší využití těchto fondů ve prospěch strategie EU 2020 zpracoval každý stát Dohodu o partnerství, kterou schválila Evropská komise. K jejímu naplňování přispějí jednotlivé programy.

Operační programy (OP) jsou tematicky a regionálně vymezené a specifikují cíle, kterých je třeba v daném období v České republice dosáhnout. Za dané období bude využíváno celkem 9 operačních programů a další operační programy, které nespadají do strukturálních fondů např. Program rozvoje venkova (fond EAFRD) a další programy z Fondu soudržnosti.

 Dosavadní vývoj podpor EU (pdf, 314 kB)
  • Předvstupní období 1990-2004
  • Programové období 2004-2006
  • Programové období 2007-2013
 Nové programové období 2014-2020 (pdf, 599 kB) 
  • Fondy EU
  • Regionální politika
  • Společná zemědělská politika
 Operační program Životní prostředí (pdf, 364 kB)
 Program rozvoje venkova (pdf, 127 kB)
 Evropská územní spolupráce (pdf, 464 kB)

Úvod Odborné rady Informace o finanční podpoře z Evropské unie

Najdete nás na:

RSS Tiskové zprávyeČasopis Lesu zdarFacebook LČR, s.p.

Kontakty:

Lesy České republiky, s. p
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
Tel.: +420 956 999 111
Fax: +420 495 262 391
e-mail: lesycr@lesycr.cz

Vytisknout stránky

Copyright © 2012 Lesy České republiky, s. p.