Vážený návštěvníku, Váš prohlížeč nepodporuje nové technologie. Proto se stránky nemusí zobrazit správně a některé části nebudou funkční. Pro správnou funkčnost stránek doporučujeme nainstalovat novější prohlížeč.
0 default

Proceedings of Central European Silviculture 2016

Funkce lesa v měnících se podmínkách prostředí

Autor: různí autoři
Vydal: Vydal Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., Strnady, 2016.

Sborník původních vědeckých prací u příležitosti 17. vědecké konference pěstitelů lesa (Dobruška, 30. - 31. 8. 2016), kterou pořádal Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., Výzkumná stanice Opočno. Sborník byl vydán v rámci každoročního setkání pracovníků Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene, Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze, Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně, Výzkumné stanice Opočno Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., a Lesníckého výzkumného ústavu Národného lesníckého centra vo Zvolene u příležitosti 95. výročí Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., Strnady, a 65. výročí Výzkumné stanice VÚLHM Opočno ve spolupráci s útvarem Lesnické informační centrum VÚLHM, v.v.i., a s Odborem lesního hospodářství České akademie zemědělských věd.

Vědecká konference "Funkce lesa v měnících se podmínkách prostředí" navazuje na dlouhou řadu každoročních setkání pracovníků výzkumných ústavů a univerzit věnujících se problematice pěstování lesů. Jednotlivé příspěvky této konference zahrnují problematiku vzniku a podpory obnovy, zalesňování, produkce, genetiky, úpravy porostní struktury, vnímání lesnického hospodaření veřejností, vlastností růstového prostředí a také dopadu stavu prostředí na lesní porosty.

Zpět na seznam

Úvod Odborné rady Odborné publikace Proceedings of Central European Silviculture 2016

Najdete nás na:

RSS Tiskové zprávyeČasopis Lesu zdarFacebook LČR, s.p.

Kontakty:

Lesy České republiky, s. p
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
Tel.: +420 956 999 111
Fax: +420 495 262 391
e-mail: lesycr@lesycr.cz

Vytisknout stránky

Copyright © 2012 Lesy České republiky, s. p.