Vážený návštěvníku, Váš prohlížeč nepodporuje nové technologie. Proto se stránky nemusí zobrazit správně a některé části nebudou funkční. Pro správnou funkčnost stránek doporučujeme nainstalovat novější prohlížeč.
0 default

Les ve škole - škola v lese

Tradičním a dobře fungujícím nástrojem environmentálního vzdělávání je celorepublikový školní vzdělávací projekt „Les ve škole, škola v lese“, realizovaný sdružením Tereza již od roku 1999. LČR se podílejí na tomto projektu především prostřednictvím lesních pedagogů, kteří pomáhají žákům s plněním odborných úkolů uvedených v didaktických materiálech. V roce 2010 se do projektu zapojilo přes 2000 učitelů a 35 000 dětí. Žáci se v rámci projektu seznamují s ekosystémem lesa netradičními metodami a získávají mnoho praktických informací. Práce s didaktickými materiály je často přivádí do lesa, kde si své poznatky ověřují v praxi, většinou za pomoci lesního pedagoga. Projekt je využíván napříč školní výukou na prvním i druhém stupni základních škol.

V rámci práce s mládeží je do budoucna kladen důraz na:

 • podporu a rozvoj vlastních osvětových a marketingových aktivit v rámci organizačních jednotek LČR;
 • rozšíření spolupráce s krajskými koordinátory environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty;
 • vytváření pracovních listů pro žáky a učitele;
 • zpracování jednotných metodických listů pro lesní pedagogy;
 • pořádání seminářů a workshopů pro lesní pedagogy v rámci kvalifikačního rozvoje zaměstnanců LČR;
 • šíření lesní pedagogiky na všech úrovních vzdělání v ČR (MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ, učitelé) prostřednictvím pořádání vycházek v lese, přednášek a besed;
 • spolupráci se středisky ekologické výchovy;
 • pořádání a podílení se na soutěžích zaměřených na lesnické hospodaření;
 • spolupráci na osvětových projektech v rámci mezinárodní spolupráce (např. k Evropskému týdnu lesů);
 • spolupráci na dětských táborech;
 • odbornou podporu ekologické olympiády pro studenty středních škol;
 • podporu a odborné konzultace u nově vznikajících učebních pomůcek.

Úvod Osvěta Les ve škole - škola v lese

Najdete nás na:

RSS Tiskové zprávyeČasopis Lesu zdarFacebook LČR, s.p.

Kontakty:

Lesy České republiky, s. p
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
Tel.: +420 956 999 111
Fax: +420 495 262 391
e-mail: lesycr@lesycr.cz

Vytisknout stránky

Copyright © 2012 Lesy České republiky, s. p.