Vážený návštěvníku, Váš prohlížeč nepodporuje nové technologie. Proto se stránky nemusí zobrazit správně a některé části nebudou funkční. Pro správnou funkčnost stránek doporučujeme nainstalovat novější prohlížeč.
0 default

Náhrady imisních škod

I přes značné snížení produkce emisí v ČR za poslední desetiletí přetrvávají škody na lesích vlivem negativního působení imisní a depoziční zátěže. Lesy České republiky, s. p. každoročně vyčíslují imisní škody podle vyhlášky č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích a následně je na jednotlivých subjektech provozujících zdroje znečišťování ovzduší uplatňují. V případě nezaplacení náhrady imisních škod je vymáhají cestou soudu.

To ovšem znamená podstoupit zdlouhavý proces přinášející s sebou vynakládání dalších finančních prostředků. Proto se Lesy ČR snaží uzavírat dohody o narovnání s cílem řešit náhrady škod cestou paušálních plateb za emise SO2 a NOx a odstranit tak nejistoty při zjišťování podílů jednotlivých emitentů na celkových imisních škodách pomocí modelování.

Úvod Péče o les Náhrady imisních škod

Najdete nás na:

RSS Tiskové zprávyeČasopis Lesu zdarFacebook LČR, s.p.

Kontakty:

Lesy České republiky, s. p
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
Tel.: +420 956 999 111
Fax: +420 495 262 391
e-mail: lesycr@lesycr.cz

Vytisknout stránky

Copyright © 2012 Lesy České republiky, s. p.