Vážený návštěvníku, Váš prohlížeč nepodporuje nové technologie. Proto se stránky nemusí zobrazit správně a některé části nebudou funkční. Pro správnou funkčnost stránek doporučujeme nainstalovat novější prohlížeč.
0 default

Znáte dobře váš les?

Zpět na seznam dotazníků


1. Kolik plochy našeho státu je pokryto lesy?


2. Nejčastější dřevinou našich lesů je


3. Jaká je celková zásoba dřeva v lesích ČR?


4. Lesnictví je legislativně zakotveno v zákonu


5. Co je prořezávka?


6. Co je přirozená obnova?


7. Co je herbicid?


8. K čemu slouží oplocenka?


9. Plechové nebo plastové zařízení sloužící ke kontrole výskytu odchytu hmyzích škůdců se odborně nazývá?


10. Monokultura je


11. Kolik jehlic má ve svazečku borovice lesní?


12. Smrk ztepilý má kořenový systém


13. Šišky jaké dřeviny se po dozrání rozpadají?


14. Která z jehličnatých a listnatých dřevin má nejmenší semínko?


15. Mezi rychle rostoucí dřeviny patří


16. Která část dubu se používá k lékařským účelům?


17. Co je duběnka?


18. Nejstínomilnější dřevinou v ČR je


19. Národním stromem České republiky je


20. Co je desukční schopnost dřevin?


Zpět na seznam dotazníků

Najdete nás na:

RSS Tiskové zprávyeČasopis Lesu zdarFacebook LČR, s.p.

Kontakty:

Lesy České republiky, s. p
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
Tel.: +420 956 999 111
Fax: +420 495 262 391
e-mail: lesycr@lesycr.cz

Vytisknout stránky

Copyright © 2012 Lesy České republiky, s. p.