Vážený návštěvníku, Váš prohlížeč nepodporuje nové technologie. Proto se stránky nemusí zobrazit správně a některé části nebudou funkční. Pro správnou funkčnost stránek doporučujeme nainstalovat novější prohlížeč.
0 default
Kraj: Plzeňský 
Turistický region: Plzeňsko a Český les
Správce stezky: LČR, s. p., LS Přimda 
Začátek: obec Halže, místní část Branka 
Konec: obec Halže, místní část Branka 
Délka: 17 km 
Zaměření: místopis a vlastivěda
Zhotovitel stezky: LČR, s. p., LS Přimda 
Typ stezky: cyklistická
Náročnost: střední 
Povrch trasy: zpevněná 
Převýšení: 150 m 
Počet zastavení: 11 
Doba prohlídky: 3 hod 
Značení: ano 
Období návštěvy: od jara do podzimu 
Aktuální stav: udržovaná od jara do podzimu 
Blízké občerstvení: v obci Obora a Branka 
GPS: začátek i konec NS - 49°49'30.16"N, 12°31'33.94"E 
Přírodní rezervace: CHKO Český Les 
Dopravní spojení: autobusové spojení do místní části Branka 

Ostatní popis:

Stezka vede převážně po lesní dopravní síti, na dvou místech zasahuje do běžného silničního provozu. Na svých zastávkách přibližuje sídla a části obcí, která po odchodu původních obyvatel zanikla. Dále se zabývá hospodařením v lesích a ochrannou přírody. Jelikož se nachází v  blízkosti státní hranice se SRN, jsou všechny informační tabule dvojjazyčné – český text s německým překladem.Všechny informační tabule jednotlivých zastávek jsou doplněny o mnoho mapek a dalších fotografií včetně dobových snímků.

 • Zastávka č.1 – umístěna v obci Branka u autobusové zastávky- „Branka“; úvodní seznámení s celou trasou stezky, rozmístění zastávek, upozorněnínávštěvníkům na to, jak se mají v přírodě chovat. Historie obce Branka.
 • Zastávka č.2 – umístěna u mostku přes řeku Mži – „Řeka Mže a její povodí“, popis toku Mže, jejich pramenů, přítoků. Přehradní nádrž Lučina a její historie
 • Zastávka č.3 – umístěna u vstupu trasy do lesa – „Trvale udržitelné hospodaření v lesích“, popis základních funkcí lesa, jejich rovnoměrné plnění, názorné příklady trvale udržitelného hospodaření v lesích.
 • Zastávka č.4 – umístěna u bývalého „Kočičího mlýna“ – „Lovecké památky“, popis loveckých památek- kamenů v okolí stezky a jejich umístění
 • Zastávka č.5 – umístěna u vyústění stezky na státní silnici u Pavlova Studence – „Pavlův Studenec“, historie obce Pavlův Studenec včetně „ukázky využití bývalého kostela pohraniční stráží“
 • Zastávka č.6 – umístěna na cestě ke Sklářskému potoku – „Pavlova Huť“, historie obce Pavlova Huť a sklárna, která zde bývala.
 • Zastávka č.7 – umístěna u mostku přes Sklářský potok – „Revitalizace Sklářského potoka“, popis toku Sklářského potoka, revitalizace potoka
 • Zastávka č.8 – umístěna na cestě od rybníka Vokatý k hájence u Zánvita – „Čáp černý“, výskyt čápa černého v naší oblasti i v ČR, historie jeho hnízdění u nás, popis hnízdění.
 • Zastávka č.9 – umístěna u Oborské hájovny (Zánvit) – „Památné stromy“, popis památných stromů, péče o ně, význam a funkce stromů v krajině.
 • Zastávka č.10 – umístěna na odbočce z cesty k přehradě do obce Obora- „Buk v Českém lese“, Buk lesní, jeho popis, funkce v lese. Výškové rozvrstvení lesa včetně zastoupení jednotlivých lesních vegetačních stupňů v Českém lese.
 • Zastávka č.11 – umístěna na vstupu stezky do obce Obora – „Obora“, historie obce Obora

Úvod Volný čas v lese Naučné stezky

Najdete nás na:

RSS Tiskové zprávyeČasopis Lesu zdarFacebook LČR, s.p.

Kontakty:

Lesy České republiky, s. p
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
Tel.: +420 956 999 111
Fax: +420 495 262 391
e-mail: lesycr@lesycr.cz

Vytisknout stránky

Copyright © 2012 Lesy České republiky, s. p.