Vážený návštěvníku, Váš prohlížeč nepodporuje nové technologie. Proto se stránky nemusí zobrazit správně a některé části nebudou funkční. Pro správnou funkčnost stránek doporučujeme nainstalovat novější prohlížeč.
0 default

Spolupráce s ČSOP

český svaz ochránců přírody Český svaz ochránců přírody (ČSOP) je největší dobrovolnou organizací v České republice, zaměřenou na ochranu přírodního a kulturního dědictví, ekologickou výchovu a podporu trvale udržitelného života. Byl založen v roce 1979 a v současné době sdružuje v 375 základních organizacích a 150 kolektivech Mladých ochránců přírody téměř 10 000 členů.

Organizace ČSOP mimo jiné pečují o téměř 4000 hektarů přírodně cenných ploch, více jak 30 památkových objektů, starají se o zachování ohrožených druhů rostlin a živočichů, provozují síť záchranných stanic pro handicapované volně žijící živočichy, každoročně pořádají pro své členy i další děti na 120 letních a zimních táborů, pro širokou veřejnost pak řadu osvětových, vzdělávacích a kulturních akcí.

Spolupráce LČR a ČSOP probíhá již od roku 1999. V jejím rámci je každoročně realizováno několik desítek projektů ochrany biodiverzity v lesích (opatření k ochraně ohrožených druhů lesních dřevin, bylin, pěvců, dravců a sov, netopýrů, mapování cenných lesních mokřadů a vodních toků…). Je podporována činnost ekocenter a stanic pro handicapované živočichy, jsou obnovovány a udržovány studánky, pořádány přírodovědné soutěže pro děti a mládež Zelená stezka - Zlatý list a Ekologická olympiáda, je vyhlašována fotosoutěž Pohledy do přírody a řada dalších aktivit. Zejména je však navazována spolupráce mezi lesníky a ochranáři při konkrétních místních problémech a jsou hledána řešení přijatelná pro obě strany.

Deklarace o spolupráci s ČSOP je k dispozici ZDE

eStudánky.cz - Národní registr pramenů a studánek

Úvod Volný čas v lese Spolupráce s ČSOP

Najdete nás na:

RSS Tiskové zprávyeČasopis Lesu zdarFacebook LČR, s.p.

Kontakty:

Lesy České republiky, s. p
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
Tel.: +420 956 999 111
Fax: +420 495 262 391
e-mail: lesycr@lesycr.cz

Vytisknout stránky

Copyright © 2012 Lesy České republiky, s. p.